• De BvM stimuleert permanente educatie en nascholing van musici. We bieden hiervoor een overzicht van de door de aangesloten verenigingen georganiseerde workshops, symposia en masterclasses. De BvM streeft ernaar minstens 1 keer per jaar een gezamenlijke workshop te organiseren.
  • Beroepsverenigingen Muziek is hèt aanspreekpunt voor de opleidingen (conservatoria) voor overleg over de curricula en de stand van zaken in het werkveld waar zij voor opleiden. De BvM zet zich in voor samenwerking met de opleidingen op het gebied van muziekvakonderwijs in het kader van een leven lang leren.
  • Als samenwerkende beroepsverenigingen muziek ondersteunen wij de Fair Practice Code. Wij staan voor fair pay tarieven van uitvoerenden, behoorlijke lestarieven (ook op de conservatoria) en meer (vaste) banen in de kunsteducatie.
  • Via de Beroepsverenigingen Muziek laten de aangesloten beroepsverenigingen de gezamenlijke stem horen van hun leden. Door samen aan te sluiten bij Kunsten ’92 en de Creatieve Coalitie worden de belangen van onze beroepsgroep nog beter behartigd.