Met dank aan Caspar de Kiefte van de Kunstenbond hierbij het volgende nieuws:

Tot voor kort was er een absoluut verbod op het maken van Tariefafspraken, ook voor zzp’ers. Eind 2019 kwam er een nieuwe leidraad van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarin meer ruimte werd geschapen voor afspraken over tarieven door zelfstandigen. Begin juli heeft de minister het wetsvoorstel minimum tarief van €16,- ingetrokken, en zijn er twee moties in de kamer aangenomen die tariefafspraken per sector mogelijk maken. Klik hier voor de Leidraad van het ACM.

Daardoor is het nu mogelijk om op onze websites tariefrichtlijnen te plaatsen. De NVZ heeft dat al gedaan: klik hier. We hebben tijdens een vergadering met EPTA, ESTA, NFG, NVZ en Kunstenbond/Ntb is afgesproken dat we streven naar een richtlijn van €50,- per lesuur voor ervaren docenten, zoals vastgesteld door de NtB/Kunstenbond. Voor Zzp’ers staat een uurtarief van €65,-. Over verschillende prijsniveau’s gaan we nog overleggen. Voorstel zou kunnen zijn om een minimumtarief voor conservatoriumstudenten in te stellen. Het staat leden natuurlijk vrij om hun eigen tarieven te voeren en bijvoorbeeld voordeelpakketten aan te bieden. De muziekdocenten die nu nog veel lagere tarieven hanteren kunnen die met deze afspraken stapsgewijs gaan opvoeren. Uit reacties van collega’s die dat hebben gedaan blijkt dat leerlingen in bijna alle gevallen begrip hebben voor verhoging van de lestarieven als die al heel lang erg laag staan. Met deze richtlijn laten we zien wat we waard zijn.