Enquête vergoede en niet-vergoede activiteiten

Sinds een jaar zijn er aan de Platform Acct Ketentafel Kunsteducatie gesprekken gaande over de verbetering van de arbeidsmarkt positie van werkenden in de kunsteducatie. Naast de BvM als koepel doen ook de EGTA de NVZ daar aan mee. Om de positie van onze leden te kunnen verbeteren is het belangrijk om te weten hoeveel uren nu vergoed en niet vergoed worden. Daarom hierbij een oproep om onderstaande bericht aan jullie leden te sturen. 

Vergoede en niet-vergoede activiteiten kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst

Als zelfstandige of freelancer in cultuureducatie en amateurkunst is het soms lastig om in te schatten voor welke activiteiten je bij opdrachten nu wel een financiële vergoeding krijgt en voor welke niet. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij jou als je een repetitie voor een koor of muziekgezelschap voorbereidt? Of een les of cursus? Krijg je reistijd vergoed? En ga je in je eigen tijd naar vergaderingen of vallen die binnen je betaalde uren? 

Om zicht te krijgen op de betaalde en niet-betaalde werkzaamheden in werkenden in opdracht binnen cultuureducatie en amateurkunst, moedigen we je aan om deze vragenlijst in te vullen. 

De vragenlijst is een initiatief van opdrachtgevers, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belangenorganisaties voor kunstprofessionals en van Platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst). Samen werken wij aan een sterkere arbeidsmarktpositie voor werkenden in de culturele en creatieve sectoren, bijvoorbeeld door adviestarieven op te stellen.

Je kunt de vragenlijst volstrekt anoniem invullen. We bedanken je alvast heel hartelijk voor je medewerking!

https://nl.surveymonkey.com/r/8MBHXHT

We hopen dat heel veel van onze leden de enquête invullen zodat we binnenkort met een goed onderbouwde tarievenrichtlijn kunnen komen.