De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 42 beroepsorganisaties die zich samen inzetten voor betere arbeidsomstandigheden van makers en werkenden in de creatieve sector. De CC is sinds 2019 het aanspreekpunt voor verschillende instanties zoals het ministerie van OCW, de SER en het ministerie van Sociale zaken als het gaat om de positie van deze beroepen. Tijdens de coronacrisis zet de CC zich, samen met Kunsten ’92, met een sterkte lobby in om de dramatische situatie waarin velen terecht komen aan te kaarten en hulp te bieden met adviezen en verzamelen van informatie.

Een actiegroep van de Creatieve Coalitie organiseert de komende tijd acties om de moeilijke positie van alle makers en werkenden, en dus ook de musici, onder de aandacht van de politiek en het publiek te brengen. Hieronder een indruk van de acties tot nu toe.