De Beroepsverenigingen Muziek, kortweg BvM, is een koepel van beroepsverenigingen op het gebied van muziek en muziekeducatie en bestaat sinds maart 2020. Het doel van de samenwerking is een sterke, collectieve stem te vormen voor de professionele musici en muziekdocenten in Nederland. Door de krachten te bundelen kunnen we onze kennis over muziek en muziekeducatie met elkaar delen, en willen we de positie op de arbeidsmarkt van onze gezamenlijke leden versterken.

Wij zijn

verenigde professionele fluitisten, gitaristen, improviserende musici, strijkers en zangers. Hieronder vind je beroepsverenigingen per doelgroep. In deze beroepsverenigingen zetten we ons in voor de professionalisering van ons vak.

voor professionele improviserende musici.
Op Facebook
voor professionele gitaristen en gitaardocenten.
Op Facebook
voor professionele strijkers en strijkdocenten.
Op Facebook
voor alle fluitisten: voor professioneel uitvoerend en docerend: Neflac. Op Facebook
voor professionele zangers en zangdocenten.
Op Facebook

En samen zijn wij:

Beroepsverenigingen voor musici die zich willen aansluiten zijn van harte welkom. Samen staan we sterk voor alle professionele musici.

Door lid te worden van jouw beroepsvereniging werk je mee aan de professionalisering van jezelf en van je vak. Is er voor jouw instrument nog geen beroepsvereniging? Neem contact met ons op om te onderzoeken of we daarin kunnen helpen.

Wat we doen

  • De BvM stimuleert permanente educatie en nascholing van alle professionele musici en muziekdocenten. We bieden daarvoor een overzicht aan van de door de verenigingen georganiseerde workshops, symposia en masterclasses. De BvM streeft ernaar minstens 1 keer per jaar een gezamenlijke workshop te organiseren.
  • Beroepsverenigingen Muziek is hèt aanspreekpunt voor de muziekvakopleidingen voor overleg over de curricula en de stand van zaken in het werkveld waar zij voor opleiden. De BvM zet zich in voor samenwerking met de opleidingen op het gebied van muziekvakonderwijs in het kader van een leven lang leren.
  • De BvM ondersteunt de Fair Practice Code. We staan voor behoorlijke lestarieven en meer (vaste) banen in de kunsteducatie, en voor fair pay tarieven van de uitvoerende leden.
  • Met de Beroepsverenigingen Muziek laten de aangesloten beroepsverenigingen de gezamenlijke stem horen van de musici en muziekdocenten. Door samen aan te sluiten bij Kunsten ’92 en de Creatieve Coalitie worden de belangen van onze beroepsgroep nog beter behartigd.
Namens alle Beroepsverenigingen Muziek heeft de NVZ dit filmpje ingestuurd voor het ‘Wij maken’ filmpje van de CC.

Nieuws

Klik op onderstaande links om het blog te lezen.

Agenda

Wanneer aangesloten verenigingen workshops organiseren, kunnen die opgenomen worden in de agenda. Met name vakoverstijgende onderwerpen als didactiek en ondernemerschap, zijn interessant voor al onze leden.  
Daarnaast gaat de BvM ieder jaar minstens 1 workshop zelf organiseren. Voor de vakspecifieke workshops verwijzen we je graag door naar de agenda’s van de aangesloten verenigingen.