Musici, wat vinden jullie?

De Kunstenbond doet een onderzoek naar de toepassing van Fair Practice onder musici. Dat geven we hierbij graag door: Bericht van de Kunstenbond: Eigenlijk had 2020 het jaar moeten worden van fair practice in de culturele en creatieve sector. De fair practice code heeft als doel van onze sector een eerlijke, veilige en inclusieve omgeving te maken […]

Musici en de cultuurlobby

Sinds een paar jaar is er een serieuze lobby ontstaan in de culturele sector: het begon met Kunsten ’92 en sinds een jaar is er de Creatieve Coalitie. Waarom is dat? En belangrijker: wat doen ze? En wat betekent deze alliantie voor de musici en de Beroepsverenigingen Muziek. Hieronder op die vragen antwoord.  Hoe het begon Kunsten ‘92 […]

PPO/Platform ACCT

Permanente Professionele Ontwikkeling in de Creatieve sector. Hierbij een kort bericht. Meer info volgt later. Sinds kort is er een scholingsfonds voor werkenden in de creatieve sector: PPO Het ministerie van OCW heeft een donatie gedaan van 16 miljoen euro voor dat fonds (15 miljoen eenmalig en 1 miljoen structureel per jaar). Een unieke situatie. […]

Opleidingsprofiel Muziek

Muziekvakopleidingen krijgen vorm op basis van beleid. Voor HBO opleidingen doet de Vereniging van Hogescholen dat: zij stelden een sectorplan 2012-2016 op en in 2017 verscheen het Opleidingsprofiel met daarin het voornemen om nauw contact te houden met de beroepsgroep. Muziekvakopleidingen implementeren die plannen, maar lukt het ze ook hun studenten zó op te leiden dat zij kunnen aansluiten […]

Kunstenbond voor zekerheid

De meeste beroepsverenigingen muziek houden zich voornamelijk bezig met de professionalisering van hun vak en hun leden. Voor juridische en arbeidsrechtelijke zaken hebben de verenigingen die draaien op onbezoldigde besturen geen menskracht. Voor hulp bij dat soort zaken kan je bij de Kunstenbond terecht. Het is dus nuttig om je, naast het lidmaatschap van je […]

Koningin Máxima op bezoek bij de makers in de creatieve sector

Woensdag 1 juli 2020 bracht Koningin Máxima, op uitnodiging van de NVZ, een werkbezoek aan de Creatieve Coalitie in theater ‘De Nieuwe Regentes’ in Den Haag. De NVZ is, evenals BIM pro, onderdeel van de Creatieve Coalitie: een overkoepelende belangenorganisatie voor makers en werkenden in de creatieve sector die bestaat uit 42 belangenorganisaties. Van acteurs tot […]

De Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 42 beroepsorganisaties die zich samen inzetten voor betere arbeidsomstandigheden van makers en werkenden in de creatieve sector. De CC is sinds 2019 het aanspreekpunt voor verschillende instanties zoals het ministerie van OCW, de SER en het ministerie van Sociale zaken als het gaat om de positie van deze […]