In de muziek | musiceren in je hoofd…

Webinar serie door Wieke Karsten
18 en 25 juni 2021 van 10:00-11:15 uur
Aanmelden bij je eigen beroepsvereniging

Muziekles geven is misschien wel de prachtigste professie op aarde, maar ook een lastige. We gunnen onze leerlingen alle speel- en zingplezier van de wereld, een stijgende leerlijn en nog zoveel meer! Maar soms gaat een leerling minder snel vooruit dan we hem of haar zouden gunnen. Wat gebeurt er dan? Ligt het alleen aan ‘te weinig studietijd’? Of kan er iets anders aan de hand zijn?

Een factor van belang is het wel of niet hebben van een innerlijk klankbeeld. Een klankvoorstelling, gebaseerd op toonhoogte en ritme, vol beweging en richting, stijlgevoel, puls en een muzikaal verhaal. We weten allemaal dat het daar wel eens aan ontbreekt, en dat een leerling dan meer bezig is met ‘het goed doen’ en ‘geen fouten maken’ dan dat ie ‘in de muziek’ zit!

Welk leerproces hoort bij het ontwikkelen van een klankvoorstelling? En welk stappenplannetje kunnen we onze leerlingen geven voor het oefenen van repertoire? Welke rol speelt tonaliteit hierbij en welke rol improvisatie?

In de eerste workshop gaan we in op het ‘theoretisch kader’ achter het opbouwen van een klankvoorstelling in het algemeen en voor het spelen van repertoire. Aan het einde van deze workshop heb je hopelijk diverse ideeën om de komende periode mee te experimenteren, tijdens je eigen musiceren én tijdens het lesgeven. In de tweede workshop gaan we in op jullie ervaringen en duiken we nog wat dieper in het onderwerp en de bijbehorende didactiek.

Dus: ben je nieuwsgierig en op zoek naar (nieuwe) kennis en handvatten? Geef je op en doe mee!

Wieke Karsten

Wieke Karsten is fluitist en docent aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en de Nederlandse Fluit Academie. In de afgelopen 25 jaar ontwikkelde zij de methode ‘Musiceren, studeren en het brein’ en geeft hierover lezingen, workshops en cursussen in binnen- en buitenland. Augustus 2019 verscheen haar toegankelijke boek In de muziek dat inmiddels lovend is ontvangen. Het wordt een aanrader genoemd voor iedereen die muziek maakt of hier meer over zou willen weten en kent inmiddels al een 3e druk. Zie www.wiekekarsten.nl voor meer informatie en recensies van haar boek. Wieke heeft ook een blog: www.aandachtvoordemusicus.nl met korte schetsen over musiceren en lesgeven.

Wanneer aangesloten verenigingen workshops organiseren, kunnen die opgenomen worden in deze agenda. Met name vakoverstijgende onderwerpen als didactiek en ondernemerschap, zijn interessant voor al onze leden.

Daarnaast gaat de BvM ieder jaar minstens één workshop zelf organiseren. Voor de vakspecifieke workshops verwijzen we je graag door naar de agenda’s van de aangesloten verenigingen. 

In de planning:
Kunstenbond Training “Weet wat je waard bent” 
3 uur, datum en plaats worden nog bekend gemaakt.