Wanneer aangesloten verenigingen workshops organiseren, kunnen die opgenomen worden in de agenda. Met name vakoverstijgende onderwerpen als didactiek en ondernemerschap, zijn interessant voor al onze leden.

Daarnaast gaat de BvM ieder jaar minstens één workshop zelf organiseren. Voor de vakspecifieke workshops verwijzen we je graag door naar de agenda’s van de aangesloten verenigingen. 

In de planning:
Kunstenbond Training “Weet wat je waard bent” 
3 uur, datum en plaats worden nog bekend gemaakt.